Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyesületek, Szervezetek, Szövetségek képes leírás - Újrahasznosítás - cégek, szervezetek és oktatás.tlap.hu
részletek »

Egyesületek, Szervezetek, Szövetségek - Újrahasznosítás - cégek, szervezetek és oktatás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: ujrahasznositas.tlap.hu » Egyesületek, Szervezetek, Szövetségek
Keresés
Találatok száma - 17 db
Biomassza Termékpálya Szövetség

Biomassza Termékpálya Szövetség

Biomassza Termékpálya Szövetség Alapszabálya Az egyesület szakmaközi szervezet, amelynek tagjai lehetnek azok: - a mező és erdőgazdasági termelők, ipari szolgáltatók, akik működési területükön (hő, és/vagy villamos) energia előállításra, illetve energiahordozó előállításra alkalmas fő vagy mellékterméket állítanak elő, - a vállalkozások, amelyek a biomasszát energetikai célra feldolgozzák, - a vállalkozások, amelyek a biomasszából nyert energiát, vagy energiahordozókat forgalomba hozzák, - a kutatással, oktatással, a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos ismeretek terjesztésével, innovációval foglalkozó intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, tudásközpontok, amelyek tevékenységükkel a biomassza termelés biológiai gazdaságos alapjainak előállítását, az alapanyag termelésének és feldolgozásának hatékonyságát szolgálják, - az eszközforgalmazók (eszközgyártók), amelyek a biomassza komplex hasznosításához szükséges termelő és logisztikai eszközöket biztosítják, - az egyéb megújuló energiák - szél, nap, geotermikus - hasznosításával foglalkozó gazdasági szervezetek, ezek kutatásával, fejlesztésével foglalkozó szervezetek és intézmények, valamint az ezekhez szükséges eszközöket forgalmazók

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

Szolgáltatásaink: Ingyenes tanácsadás az alábbi témákban: természeti értékek, élőhelyek védelme és kezelése környezetkímélő háztartás biogazdálkodás energiatakarékosság vízgazdálkodás környezetbarát közlekedés ökoturizmus túrák, kirándulások szervezése erdőgazdálkodás egészséges életmód Tájba illő kertek tervezése (minta terv megtekintése) Hagyományos helyi gyümölcsfajták ültetése, szaporítása (lásd Gyümölcsprogram) Kezelési terv készítése természetes erdő és gyep területre Erdei Iskolai programok, túravezetés (lásd Árnika Erdei Iskola) Biobüfé, előadások, bemutatók szervezése

Diverziti Egyesület

Diverziti Egyesület

2010. február 24-én tizenegy fiatal megalakítja a Diverziti Egyesületet Margaret Mead mondása alapján, miszerint nem szabad hinni, hogy pár elkötelezett ember nem tudja megváltoztatni a világot - hiszen mindig is ez történt. A Diverziti nevet választottuk, ami elsősorban a diverzitásra, azaz sokszínűségre utal. Sokszínűség alatt a biológiai és kulturális sokszínűséget értjük. Amúgy magát a szót ebben a formában a mobil hírközlésben használják, ahol több jelet úgy eredeztetnek, hogy az még küszöbérték alatt maradjon. Summa summarum, a nevünk jelentését úgy is értelmezhetjük, hogy sokszínű üzeneteink maradéktalanul célba érnek. Célunk felhívni a figyelmet a sokszínűség megőrzésének fontosságára a környezeti nevelés és (fenntarthatósági) szemléletformálás különböző formáival. A célok elérésében segít, hogy az alapítók rengeteg tapasztalattal rendelkeznek ezeken a területeken és az önkéntes munka sem idegen számukra. Vannak köztünk zoológusok, geográfusok, mérnökök, és szinte kivétel nélkül mind rendelkezünk külföldi önkéntes tapasztalattal.

Én és a Barátaim Egyesület

Én és a Barátaim Egyesület

Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy egy kicsit fiatalosabb hangvétellel próbáljon meg lendíteni egyet a hazai környezetvédelem, emberibb élet kihívásain, egy-két kitüntetett területre fókuszálva. Az egyesület célja: Az Egyesület célja, hogy a környezettudatos közösségi gondolkodáshoz, összefogáshoz és cselekvéshez szervezeti formát tekintve stabil és kiszámítható keretet, alapot adjon. Az alapító tagok egyenként és kisebb csoportokban már régóta foglalkoznak olyan kérdésekkel, amelyek segítik az emberek tájékozottságának növelését és az egyéni felelősségvállalás szerepének erősítését a tisztább és élhetőbb környezetért. Ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések mind szélesebb körben terjedhessenek, hogy olyan programok és projektek is megvalósulhassanak, amelyek túlmutatnak az egyéni hozzájárulásból finanszírozható szinten - legyen szó akár munkabeli, természetbeni, akár pénzbeli hozzájárulásról, szükség van jogi személyiségű formai keret létrehozására.

Hulladékhasznosító szervezetek

Hulladékhasznosító szervezetek

A hulladékhasznosítást koordináló cégeket a csomagolási környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett gazdálkodók környezetvédelmi irányelvekben és jogszabályban rögzített visszagyűjtési kötelezettségének teljesítésére hozták létre. A vonatkozó jogszabályok szerint a csomagolási hulladék kezelésének korábban államra háruló költségei áthárulnak a magánszektorra, és a vonatkozó rendelet átruházza a begyűjtés, a szétválogatás, és újrahasznosítás költségeit a gyártó cégekre. A koordináló szervezetek környezetvédelmi licencdíj fejében átvállalják a termékdíj fizetésre kötelezett vállalatok meghatározott feladatait, amelyek ezáltal mentesülnek a termékdíj fizetési kötelezettség alól. A licencdíj jelenleg a termékdíjnak megközelítőleg fele. Koordináló szervezethez történő csatlakozás esetén a csomagolási hulladék kibocsátásához kapcsolódó adók kb. 50% százalékkal csökkenthetők.

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete (HOE) a hulladékgazdálkodás és -hasznosítás területén dolgozó vagy azt támogató gazdasági társaságok, vállalkozók, szervezetek és szakemberek önkéntes társulásán alapuló, jogi személyiséggel rendelkező, országos jellegű tudományos tanácsadó, kereskedelemszervező és érdekképviseleti nonprofit közhasznú szervezet. A szervezet 1991-ben alakult Másodnyersanyag Hasznosítók Országos Egyesülete (MOE) néven, és 1995-től viseli a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete nevet. Az egyesület jelenleg 54 tagvállalatot - köztük található a hazai hulladék-nagykereskedelmi vállalatok döntő többsége - számlál az ország minden részéről, tagjai a vas- és nemvasfém-, a papír-, a műanyag-, a gumi- és az üveghulladékok begyűjtésével, előkezelésével, hasznosításával és a hasznosítható hulladékok kereskedelmével foglalkozó vállalatok. Tagvállalataink a hasznosítható hulladékok feldolgozásában és kereskedelmében országosan legalább 80%-os piaci részesedéssel rendelkeznek.

Humusz Szövetség

Humusz Szövetség

Az eredetileg öt magyar környezetvédő szervezet által 1995-ben alapított Humusz Szövetség (régebbi nevén: Hulladék Munkaszövetség) éppen azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára vállalhatók, nem igényelnek őrült beruházást, csak a megfelelő gondolkodást: apró trükkökkel, mindennapi ötletekkel szolgálunk kicsiknek és nagyoknak, sok-sok segédanyaggal az oktatóknak, átfogó, reális javaslatokkal a döntéshozóknak. Legfőképpen pedig gyűjtjük és megosztjuk a jó gyakorlatokat a hulladékmegelőzésre, azaz a környezettudatos fogyasztásra és termelésre. Szeretnénk megmutatni, hogy a pénz nem minden mondás nem csak egy üres frázis: van olyan létforma, ahol nem a pénz szerepel az első helyen, mégis elégedettek az alternatív utakat választók. Nem kevés figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk javasolt megoldásokkal megpróbáljuk újraéleszteni a kis, helyi közösségeket, a tárgyak helyett ismét egymás felé fordítani az embereket, és közös élményeken keresztül helyreállítani a bizalmat. Mert hisszük, hogy együtt boldogabb, könnyebb és ésszerűbb.

Italos Karton Egyesülés

Italos Karton Egyesülés

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtését szorgalmazza és népszerűsíti Magyarországon a környezetvédelem, az értékes alapanyagok újrahasznosítása és az energiatakarékosság érdekében. Az újrahasznosított kartonokból sokfajta hasznos termék készíthető: például: csomagolópapír, toalett papír, konyhai törlőkendő, tojástartó doboz, irodai termékek, üzenő táblák, vagy éppen ipari használatra készülő kábeldobok Az italos kartonokból megmaradt műanyag és alumínium újrahasznosított energiaforrásként kerül felhasználásra.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végezzük. A Szövetség 1992 decemberében alakult. A szervezet tagsága: környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkezelésben, hulladékhasznosításban, levegőtisztaság-védelemben, zaj és rezgésvédelemben, kármentesítésben stb. tevékenykedő cégek, beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is. Ma 270 közel tagcégünk van, a környezetvédelmi ipar szereplői. Társult tagjaink egyetemek, kutatóintézetek. Pártoló tagjaink a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot kiemelten kezelő nagyvállalatok.

Hirdetés
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1995 októberében alakult Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven, az INEM magyar tagjaként. Az egyesület 2007 óta a CSR Europe és a Global Footprint Network magyarországi tagja, a GRI partnerszervezete. Főtitkára Tóth Gergely, elnöke dr. Kerekes Sándor. Az egyesület operatív munkáját tíz fõs titkárság segíti. A KÖVET nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő közhasznú szervezet. Szolgáltatásokat nyújt és gyakorlati programokat szervez a felelős vállalatirányítás területén, kiemelten a környezetre kisebb terheket rovó vállalati működés elterjesztése érdekében. A KÖVET pártpolitikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem 'CSR vagy zöld mintavállalatok', de felelősséget érző cégek, akik működésüket is ezen szempontok szerint alakítják, alkalmazzák és terjesztik a CSR és a környezettudatos vállaltirányítás eszközeit és módszereit.

Közép-magyarországi Zöld Kör

Közép-magyarországi Zöld Kör

Közép-magyarországi Zöld Kör (KMZK) A szervezetet fiatal önkéntesek alapították 2006-ban. Az egyesület célja a természetközeli életmódminták népszerűsítése, a környezettel harmóniában élő, fenntartható módon fejlődő és működő társadalom kialakítása országszerte. A társaság életében a lakosság szemléletformálása igen változatos: akciónapok, fesztivál-részvétel, kiállítások, pályázatok, civil és önkormányzati együttműködés és általános környezeti nevelés az embert és környezetét érintő problémákról. Tőlünk és velünk tanulhatsz az éghajlatvédelemről, a megújuló energiáról, az energia önrendelkezésről, az élelmiszer-biztonságról és ha hiszed, ha nem, arról hogy mit tehetsz te magad Földünkért. Szakértőink előadásokat, beszélgetéseket tartanak iskolákban, fesztiválokon, saját rendezvényeken, nemzetközi civil szervezetekkel együttműködésben konferenciákon és akciókon juttatják el környezetvédelmi üzeneteinket. A munkában egyre növekvő önkéntes bázisunk is aktívan részt vesz.

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség

Szövetségünk célja az ingyenes és demokratikus, mindenki számára korlátlanul rendelkezésre álló energia, a napenergia hasznosításának népszerűsítése, széleskörű elterjesztése! A szövetség tagjai részére jelenleg nyújtott szolgáltatások: Megjelenési lehetőség a szövetség hírportálján és a kiadványokban Hírek, szakmai cikkek események, publikációk megjelentetése Hirdetési lehetőség a szövetség hírportálján Tagdíj mértékéig díjtalanul, felette kedvezményesen Látogatottsági statisztikát mellékelek Média ajánlat: http://www.mnnsz.hu/media-ajanlat/ Megj elenési lehetőség a Szolár7 internetes folyóiratban Támogatóként és hirdetéssel tagdíj mértékéig díjtalanul, felette kedvezményesen Szakmai cikkekkel, hírekkel Heti rendszerességgel küldjük ki feliratkozott olvasóink részére az aktuális szolár piaci híreket, információkat. Feliratkozott olvasók száma: 2634 fő folyamatosan növekszik Ingyenes jogtanácsadás a szövetség minden tagja automatikusan megkapja a beérkezett szolár rendszer ajánlat kéréseket Árajánlatkérő modul Kedvezményes megjelenési lehetőségek az egyes kiállításokon, konferenciákon, rendezvényeken

Nagyréti Erdei Iskola Alapítvány

Nagyréti Erdei Iskola Alapítvány

A 2002-ben - sportszövetségek, egy környezetvédelmi egyesület és egy magánszemély jóvoltából létrehozott alapítvány célja hogy előmozdítsa a környezet- és természetvédelemre, valamint a magyar hagyományokra nyitottabb társadalom felépítését. Az alapítvány két fő tevékenysége: konferenciák szervezése a vidékfejlesztés és a megújuló energiák témakörében, illetve erdei iskola működtetése. Az Élő Energia 2009 konferencia-sorozat az ország különböző régióiban, a helyi adottságok figyelembe vételével kívánja segíteni a szűkös keretből gazdálkodó önkormányzatokat elméleti és gyakorlati útmutatással, kiváló előadók és szakemberek bevonásával.A konferencia-sorozatot több sikeres vidékfejlesztési konferencia előzte meg az elmúlt években. Erdei Iskola működtetésével, különböző programokkal a gyermekeket, iskolásokat kívánjuk segíteni, hogy szabadidejükben a természet szeretetére, az egészséges életmódra, a környezet megóvására figyeljenek, a hétvégéket, a szünidőt sporttal, kirándulással, könnyed játékos tanulással töltsék.

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ) kötelezettsége közreműködés a környezetszennyezés megelőzésében, az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakításában, a hulladékok keletkezésének megelőzésében, valamint a keletkezett szelektív hulladék hasznosításában Magyarországon. Az OHÜ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége keretében végzi mindazon feladatait, amelyekre a jogszabály kötelezi, így különösen: szolgáltatás-megrendelés és pályáztatás útján közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását; végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT); nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait; támogatja a termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését; közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában; ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettek által a termékdíj-köteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységet; a Termékdíj tv. 37. § (2) bekezdése alapján befolyt összeg legalább 7 %-át a lakosság környezettudatos nevelésére fordítja; innovációs tevékenységet folytat a termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási ...

Öko-Pack Kht.

Öko-Pack Kht.

A honlapot abból a célból hoztuk létre, hogy erősítsük a lakosság felé a visszacsatolást a szelektív hulladékgyűjtés lényegéről, értelméről. A természet nem termel felesleges anyagokat, melléktermékeket, minden a körforgás része. Egyensúlyhoz közeli állapot jellemzi, ami lassan változik és ezáltal lehet hozzá alkalmazkodni. Ez az évmilliók alatt jól bevált és működő rendszer, melyben a közeljövőben megjelent az ember. Ezzel ellentétben az emberi civilizáció olyan folyamatokat generál és működtet, melynek eredménye, mellékterméke a természetben nem ismert fogalom: a szemét és a hulladék. Ezt a két fogalmat nehéz konkrétan elválasztani egymástól, hiszen a hétköznapi szemetet szakmai szóval Települési Szilárd Hulladéknak nevezzük(TSZH). Mégis lényegi különbség van a kettő között. Az életszínvonal emelkedésével együtt nőnek igényeink is, melyeket nagyobb mértékű fogyasztással igyekszünk kielégíteni. Ezzel párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot termelünk, melynek gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, vagy hasznosítása egy nagyon komplex feladat, mégpedig a hulladékgazdálkodás feladata.

Ökováros - Ökorégió Alapítvány

Ökováros - Ökorégió Alapítvány

Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük Önt az Ökováros - Ökorégió Alapítvány honlapján. Oldalunkon barangolva - alapítványunk környezeti nevelési programjain túl - fenntarthatósággal, környezettudatos szemlélettel kapcsolatos érdekességekre, praktikákra bukkanhat, városi eseményekre, rendezvényekre való felhívásokkal találkozhat, illetve Pécs város környezetvédelmi intézkedéseiről kaphat információkat. Elsősorban környezeti neveléssel, szemléletformálással foglalkozunk. Célunk ösztönözni a kisebb és nagyobb diákokat, családokat, lakosságot hétköznapi életünk környezettudatosabbá tételére, aktív, cselekvő magatartás elsajátítására, környezeti kultúránk fejlesztésére.

Zöld Világom Egyesület

Zöld Világom Egyesület

Az Egyesületet - mi alapítók - 2011-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsünk az embereknek - elsősorban a gyerekeknek - megismerni, alkalmazni a környezettudatos életmódot. Szeretnénk bemutatni, megmutatni, hogy egyszerű cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. Fontos célunk, hogy a környezetvédelem a gyermekek életének szerves részévé váljon, ennek érdekében egyesületünk természetközeli kézműves foglalkozásokkal, vetélkedővel, rajzversenyekkel, kiállításokkal, előadásokkal, konferenciával, kirándulásokkal és sok játékos programmal várja az óvodás, iskolás és felnőtt korú érdeklődőket. Az egyesület működését a tagok és önkéntesek segítik. Igyekszünk a Pécs és Pécs környéki rendezvényeken (Falunapok, Szomszédünnep, A Föld napja, Egészségnapok, Családi napok stb.) képviseltetni magunkat, ahol támogatókat toborzunk, tájékoztatást és segítséget nyújtunk a környezettudatos élethez.

Tuti menü