Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Oktatás képes leírás - Újrahasznosítás - cégek, szervezetek és oktatás.tlap.hu
részletek »

Oktatás - Újrahasznosítás - cégek, szervezetek és oktatás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: ujrahasznositas.tlap.hu » Oktatás
Keresés
Találatok száma - 23 db
Aluno Oktatási Központ

Aluno Oktatási Központ

A hulladéktelep-kezelő biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi, valamint az üzemeltetési feltételeket. Minősíti vagy minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján. Intézkedik a hulladékok kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás). Ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát. Gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem hasznosítható anyagok). Gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring-vizsgálatok elvégzéséről. Elvégzi az adminisztrációs feladatokat. Kapcsolatot tart a partnerekkel. Részt vesz a rekultivációs munkákban.

ATALANTA Oktatási Központ

ATALANTA Oktatási Központ

Az ATALANTA 1987 óta működik Budapesten, először nyelviskolaként, később már komplex szakmai és nyelvi képző intézményként vált ismertté. Intézményünk mintegy két évtizede foglalkozik felnőttoktatással, az elmúlt időszakban 20000 hallgató látogatta nyelvi és szakmai kurzusainkat. Az oktatás az ATALANTA önálló, kétszintes, modern iskolaépületében folyik, ahol a közel 30 kiválóan felszerelt tanterem és két könyvtár mellet egy büfé is a hallgatók kényelmét szolgálja. Az iskola újonnan kialakított részében, a modern, minden igényt kielégítő tantermek mellet egy hangulatos teaház is várja a diákokat. Itt kellemes környezetben egy csésze tea mellett tudnak beszélgetni, tanulni vagy a vizsgára készülni. A munkaterület rövid leírása és főbb szakmai feladatai: Kezdeményezi és segíti az energiagazdálkodás technológiai és technikai korszerűsítését Szervezi és irányítja a személyi állomány működését Begyűjti és feldolgozza az adatokat Adatokat és információt szolgáltat Elkészíti a terveket Ismeri és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat Környezetvédelmi előírásokat betartja Szervezi a megújuló energiaforrások alkalmazását

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A BME Környezetgazdaságtan Tanszéke 2013. februárjában korszerűsített, újraakkreditált tematika alapján, egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek közreműködésével ismét meghirdeti a kétéves, önköltséges, levelező képzését a Környezet- és területfejlesztési menedzser felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon. (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009) A képzést eredményesen elvégzők a BME által kiállított oklevelet kapják kézhez. Képzési specializációk (megfelelő -legalább 6 fő/specializáció- számú jelentkezés esetén): - területfejlesztés, - környezetfejlesztés, - települési klímavédelem.

Debreceni Egyetem - Műszaki kar

Debreceni Egyetem - Műszaki kar

A környezetmérnöki szak elsősorban preventív. A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Diana Vadász Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola

Diana Vadász Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola

Iskolánk olyan továbbtanulási lehetőségeket kínál felnőtteknek, amelyek az agrárágazatban, azon belül is a vadász-vadtenyésztés területen szakmunkás és erre ráépülve technikusi képesítést ad. A profilunkba tartozik még a vadászpuskaműves és környezet- és természetvédelmi szakmunkások képzése is. Iskolánk teljes vertikummal rendelkezik a szakmai elméleti, gyakorlati képzéshez. Olyan szakemberek képzése, akik alkalmazzák a szakmai előírásokat. Nyilvántartást vezetnek. Adatszolgáltatást végeznek. Részt vesznek tervek készítésében. Méréseket végeznek, értékelnek. Fenntartási, kezelési feladatokat látnak el. Ellenőrzést tartanak. Oktatáson, képzésen vesznek részt, oktatást tartanak. Kapcsolatot tartanak. Anyag- és eszközgazdálkodást végeznek. Hatósági eljárásban közreműködnek. Hulladékok jellemzőit meghatározza. Hulladékkezelés berendezéseit működteti, irányítja. Üzemeltetési munkákat végez, irányít. Kárelhárítási munkákban részt vesz. Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet.

Drégelyvár Oktatási Központ

Drégelyvár Oktatási Központ

Mást sem hallani manapság, mint ökogazdálkodás, megújuló energiák, környezettudatosság, zöld energia, fenntartható fejlődés, és társai. Meglehetősen felkapott és divatos mozgalom ez a tegyünk rendet a bolygónkon, ha már eddig nem tettük dolog, ami maximálisan respektálható, no de ki az a szakember, aki átlátja ezeket a dolgokat? Aki tanácsot tud adni a hogyan és a Mit kérdésekben? Aki ki tudja számolni, mennyi energiát termel egy szélerőmű, mennyi káros hulladék keletkezik a működése közben, és van rá ötlete, hogy azzal mit is kezdjünk? Aki meg tudja mondani, hogyan kell megmérni egy ivóvíz tisztaságát, és mit lehet tenni az érdekében, ha nem megfelelő? Aki be tud állítani egy falut önfenntartó gazdálkodásra az energiahordozók szempontjából? Az ilyen ember ma még nagyon ritka, és jól megfizetett kincs. Ezt a szakmát tanulhatod meg nálunk, Magyarországon elsőként, ha szeretnél azzal foglalkozni, hogy unokáink is boldogan élhessenek még ezen a földön!

Edutus Felnőttképzési Akadémia

Edutus Felnőttképzési Akadémia

Megújuló energiaforrás energetikus A képzés leírása Figyelemmel kíséri és alkalmazza a környezetvédelmi előírásokat Segíti, népszerűsíti a megújuló energiaforrások elterjedését A megújuló energia felhasználásának lehetőségeiről érkező információkat beépíti napi tevékenységébe Oktatja a megújuló energia felhasználásának lehetőségeit Nyilvántartja és figyeli a megújuló energiát hasznosító berendezések műszaki paramétereinek változását

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

A hulladékgazdálkodás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség megszerzése. Megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a településeken, a mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodással - főként hulladékgazdálkodással - kapcsolatos feladatok ellátására képesek. A kurzus elvégzése középszintű vezetői feladatok ellátására, valamint önálló vállalkozás létrehozására ad jogosítványt.

Kaposvári Egyetem

Kaposvári Egyetem

A hulladékgazdálkodási szakirányon végzett környezetvédelmi technológus képes a települési önkormányzatok működési területén, a mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, az élelmiszeriparban, a magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodással s ezen belül is kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan felmerült feladatok ellátására, menedzselésére, továbbá alkalmas középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére.

Hirdetés
Károly Róbert Főiskola

Károly Róbert Főiskola

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. Erősségei a szaknak a természet- és tájvédelem, a talajvédelem és rekultiváció, a térinformatika, valamint a hulladékgazdálkodás. Hallgatóink hatékonyan tudják a gyakorlatban érvényesíteni a környezetgazdálkodás elveit, lehetőségük nyílik megismerni környezetszemléletű gazdálkodást. A szakon a klasszikus agrárismeretek mellett a legmodernebb környezetvédelmi technológiákat tanulhatják meg az érdeklődők. Környezetgazdálkodási szakirányon a korszerű, környezetkímélő és fenntartható mezőgazdasági technológiák alkalmazását sajátítják el a szak diákjai. A képzés külön hangsúlyt fektet az agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtok szintű alapfeladataira.

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar

A képzési idő: 4 félév -– csak nappali tagozat A megszerezhető képesítés: hulladékgazdálkodási technológus Elvégzése után képes leszel az iparban, élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban keletkező hulladékokat környezetbarát módon, a fenntartható környezethasználat elveivel összhangban összegyűjteni, kezelni, tárolni és újrahasznosítani. A szakképesítéssel ellátható tevékenységek: - környezetvédelmi technológus - hulladékkezelő technológus - élelmiszeripari környezetvédelmi technológus - környezetvédelmi méréstechnikus - környezetvédelmi szaktechnikus - mezőgazdasági környezetvédő technikus - környezet- és vízgazdálkodási technológus. A szakképzés megfelelő tantárgyait beszámítja: – gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés, – kertészmérnöki alapképzés, – környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzés. A kar önállóan és több vidéki szakközépiskolával együttműködésben indítja a hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzést.

Miskolci Egyetem

Miskolci Egyetem

A képzés célja: Okleveles környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket felismerni és elhárítani képesek. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak, károk csökkentésére, illetve megszüntetésére. A természeti erőforrások ésszerű felhasználását, hulladékszegény technológiák kialakítását, azok működtetését önállóan is meg tudják oldani. Képesek a hulladékanyagokat újrahasznosítani, és a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását megoldani. Tudásanyaggal rendelkeznek a vízgazdálkodás, vízminőségévdelem, természet- és tájvédelem, a területrendezés és településfejlesztés területén.

Nyugat-magyarországi Egyetem-Természettudományi kar

Nyugat-magyarországi Egyetem-Természettudományi kar

A Természettudományi Kar 2008. január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem 10 karának egyike. A Természettudományi Kar története az egykori Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdődött. A Kar 2002-ben alakult. Elődszervezete a Természettudományi Intézet már 1992-ben létrejött, azonban a képzések többsége a még egységes, nem karokra különülő főiskolán elkezdődtek. A Főiskolán 1972-ben a matematika, majd 1983-ban a technika, a fizika szakos tanárképzés indult. (A matematika oktatás elemei már a Főiskola jogelőd intézményében az 1959-ben alapított Tanítóképző Intézetben is jelen voltak.) Ezt követően 1984-ben biológia, földrajz, kémia szakokon is elkezdődött a képzés. A múlt század kilencvenes éveiben, majd az elmúlt években a Kar képzési kínálata tovább bővült. Így elindult a környezettan, a gazdálkodási menedzsment, az ipari termék- és formatervező, műszaki menedzser szakokon is a képzés.

Oktáv Továbbképző Központ

Oktáv Továbbképző Központ

Az Oktáv Továbbképző Központ közel 40 éve áll a felnőttképzés szolgálatában. Fő tevékenységi területeink: szakképzés és továbbképzés egyéni jelentkezők, vállalati és intézményi megrendelők számára, továbbá vizsgaközpont, szakképző iskola működtetése. Központunk Esztergom-kertvárosban található, ezen kívül irodáink és képviseleteink vannak Budapesten, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrött, Szombathelyen, Szegeden és Pécsen. Tanfolyamokat igény esetén az ország bármely pontján szervezünk. Az Oktáv Továbbképző Központ felnőttképzési területe a szakképző és szakmai továbbképző tanfolyamok, konferenciák és tréningek széles körét kínálja.

Pannon Egyetem - Georgikon Kar

Pannon Egyetem - Georgikon Kar

A hulladékgazdálkodó a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képes a települési önkormányzatok működési területén, a mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, a magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodással, s ezen belül is kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan felmerült feladatok ellátására, munkacsoportok irányítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok menedzselésére. A szakképesítés önálló vállalkozás létrehozására jogosít. A hulladékgazdálkodó technológus a településen, illetve a mezőgazdaságban keletkező hulladék gyűjtésének, begyűjtésének, szállításának, tárolásának, kezelésének, ártalmatlanításának, hasznosításának és elhelyezésének összefüggő feladatait a gazdasági és környezetvédelmi igények európai színvonalú összehangolásával oldja meg.

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a hulladékgazdálkodás speciális szakterületei számára képzett szakmérnökök és szakemberek kibocsátása, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik. A továbbképzésben részt vett szakembereket a tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi arra, hogy a települések, vagy a kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák. Alkalmasak települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására és menedzselésére. A feladatok megoldása során alkalmasak a különböző szakterületek közötti koordinációra, a preventív és a kármentesítő technológiák üzemeltetésének műszaki irányítására.

Ring Szakképző Iskola

Ring Szakképző Iskola

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző tanfolyammal megszerezhető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Alkalmazza a szakmai előírásokat. Nyilvántartást vezet. Adatszolgáltatást végez. Részt vesz tervek elkészítésében. Méréseket végez, értékel. Ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel. Fenntartási, kezelési feladatokat lát el. Ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz. Oktatáson, képzésen vesz részt, tart. Kapcsolatot tart. Panaszok ügyében eljár. Anyag- és eszközgazdálkodást végez. Hatósági eljárásban közreműködik. Pályázati munkákban vesz részt. Ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik.

Tuti menü