Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Oktatás képes leírás: Széchenyi - West [2. oldal]
részletek »

Oktatás: Széchenyi - West [2. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: ujrahasznositas.tlap.hu » Oktatás
Keresés
Találatok száma - 23 db
Széchenyi István Egyetem

Széchenyi István Egyetem

XI. század egyik legsürgetőbb, legfontosabb feladata környezetünk megóvása, minőségének javítása, amely szakmai feladatokon túl erkölcsi kötelességünk is. Nagy szükség van tehát olyan, jól képzett szakemberekre, akik képesek ezekre a kihívásokra reagálni, és a megfelelő szakmai válaszokat megadni. A képzés során arra törekszünk, hogy a nálunk végzett környezetmérnökök képesek legyenek mindezen igények kielégítésére. A képzési cél ezért a környezetmérnöki szakon olyan szakemberek képzése, akik széles körű természettudományos alapképzettséggel rendelkeznek, ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és kezelésük módszereit, valamint képesek a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására. Ismerik és alkalmazzák a korszerű mérő- és informatikai eszközöket, és megfelelő társadalomtudományi ismeretekkel, valamint fejlett kommunikációs készséggel vannak felvértezve. Szakterületük ismeretanyaga birtokában képesek a felmerülő feladatok innovatív megoldására.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Információt befogad, felhasznál, átad Informatikai és telekommunikációs eszközöket használ Tárgyalási technikát alkalmaz Szakmai csoportot vezet, irányít Gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással Betartja a környezetvédelmi előírásokat Felméri és kihasználja a nemzetgazdasági és az európai uniós lehetőségeket Munkaterületén alkalmazza a munka-, tűzvédelmi, valamint a higiéniai előírásokat Munkaterületén részt vesz a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatok elvégzésében Figyelemmel kíséri szakterülete fejlődését Önálló irányítói tevékenységet végez Alapvető technológiai folyamatokat megszervez, működtet Hulladékgyűjtést irányít, végeztet, ellenőriz Hulladékszállítást végez, végeztet, ellenőriz Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellenőriz Hulladékhasznosítást végez, végeztet, ellenőriz Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet égetéssel, hőbontással Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet végleges lerakással Környezetvédelmi feladatokat lát el Kommunális hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenőriz Növénytermesztés és kertészet hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi Állattenyésztés hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenőriz Tervet, kalkulációt készít Előkészítő tevékenységet végez, végeztet

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem

A képzés célja: A hulladékgazdálkodás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség megszerzése, amellyel képes a települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási és ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására.

Szolnoki Főiskola

Szolnoki Főiskola

A szakot végzett szakember szakképzettsége birtokában képes hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. E szakember munkája során foglalkozik a kommunális, mezőgazdasági és ipari hulladékok gyűjtésével, szállításával, kezelésével, hasznosításával, ártalmatlanításával, illetve annak irányításával, végrehajtásával, ellenőrzésével.

Vincotte Akadémia

Vincotte Akadémia

A képzés célja olyan szakember képzése, aki termelési hulladékok kezelését végzi, irányítja. Kárelhárítási munkákban vesz részt. Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet. Talajtisztítást végez, irányít. Meghatározza a hulladékok jellemzőit. Működteti, irányítja a hulladékkezelés berendezéseit. Elhelyezkedési lehetőségek: Környezetvédelmi Felügyelőségeknél, ipari cégeknél. Hulladékgazdálkodás és feldolgozás területén, katasztrófa elhárításnál.

West-Horizont Kft.

West-Horizont Kft.

Hulladékfelvásárló marketingtevékenységet végez Hulladékfelvásárló szerződéseket köt Hulladékfelvásárló begyűjti a hulladékot Hulladékfelvásárló előkezeli az átvett hulladékot Hulladékfelvásárló megszervezi az értékesítésre kerülő hulladékok szállítását Hulladékfelvásárló munkaerő-gazdálkodást végez Elkészíti a munkaidő-beosztást Adminisztrációs feladatokat lát el Biztosítja a felvásárló telep pénzforgalmát Elmélet és gyakorlat aránya: 40%-60% Képzés ideje: 4 hónap FEOR 5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő

Tuti menü